Skiptvet: Innbyggerne i Skiptvet har opplevd dårlig tilgang til 3G de siste årene.

Bjørn Amundsen er dekningsdirektør for mobilnettet i Telenor. Han har de siste årene hatt ansvaret for å sjekke mobildekningen på kryss og tvers av Norge.

På dekningskartet på Telenor.no så viser de at det er begrenset tilgang til 3G i store deler av Skiptvet.

Den begrensede tilgangen til nett gjør det vanskeligere for elever å koble på skolens nettportaler. Privatpersoner blir mindre tilgjengelige på nett og får ikke oppdatert seg på nyhetssider.

Han nevnte på et mobilintervju at han hadde vært i et møte med ordførerne i flere kommuner hvor det ble diskutert mobildekningen i flere områder i Indre Østfold, hvor de skulle komme tilbake til han om saken senere.

– Det er fremdeles for tidlig å si hva som skal skje i 2015. Det har jeg ikke helt klart ennå, men for øyeblikket så er det mye arbeid i Rakkestad, sier Amundsen.

Han nevnte også at det var mye fokus på 4G-dekning på forskjellige steder i Indre Østfold, men at det ikke var noen vedtatte planer for å forbedre 3G-tilgangen i Skiptvet per i dag.