Folkehelsesatsningen til Østfold fylkeskommune har arbeidet for å få ungdomsskolene til å forebygge røyking. Nå viser foreløpige tall at 10. klassinger i Østfold er i ferd med å bli landets beste på tobakksforebygging.

92 prosent påmeldt
En måned før påmeldingsfristen går ut, kjører allerede 92 prosent av skolene det tobakksforebyggende programmet "Fri” for 10. klasse.

- Så bra tall har vi aldri før hatt i Østfold for dette klassetrinnet, og Østfold ligger nesten 30 % over landsgjennomsnittet for 10. klasse. Det sier leder av helsekomiteen i Østfold fylkeskommune, Inger-Christin Torp (Ap) i en pressemelding.

- Viktig
Mer enn 120 000 ungdommer deltar hvert år i FRI, og det er dermed det største tobakksforebyggende programmet for ungdom som er satt i gang i Norge noen sinne. Inger-Christin Torp tror på sikt at dette tiltaket vil bidra til å få ned røyketallene i Østfold.

- Det er viktig å gjøre forebyggende grep på ungdomsskolen. Der er her, og på videregående trinn, at de fleste begynner å røyke, sier hun.