I fjor var en gjennomsnittlig elev på Mysen vgs borte 10 dager og 21 skoletimer i løpet av skoleåret. Dette ønsker skoleledelsen å gjøre noe med ved å innføre nye rutiner.

– Elever skal merke seg at det er viktig å gi beskjed til lærerne de har den dagen dersom de blir borte fra skolen, sier rektor på skolen, Brynjard Rønningen. Han ønsker at elevene skal forstå at det ikke aksepteres at de ikke melder fra om fravær.

Dersom en elev kommer for sent til timen er han eller hun nødt til å møte opp på kontoret til assisterende rektor for å få en lapp som medbringes til timen.

– At bussene er forsinket skal ikke belaste elevene. Da kan elevene møte rett opp i timen, sier rektoren.