Østfold, flott fylke, spesielt for oss som er glad i natur, friluft, jakt og fiske i kombinasjon med korte avstander til mer urbane by strøk. En av baksidene med å bo her er at vi også ufrivillig har blitt en del av en nasjonalpark for store rovdyr (også kalt ulvesone), bestemt av dagens og tidligere flertall på Stortinget.

I Frp står sitt program står det: «Vi ønsker et rikt plante- og dyreliv i Norge. Det bør søkes opprettholdt en bestand av ørn, jerv, bjørn og gaupe. Forvaltningen av denne bestanden må skje lokalt der en har forutsetning for å vurdere situasjonen, og derfor må prioriterte rovdyrsoner avvikles».

For noen år siden ble det etablert en flokk med ulver i det såkalte Mossereviret, noe som etter flere års kamp ble skutt fordi de var bastarder (blanding av ulv og hund). Nå er det snart på gang igjen, og det etableres en flokk i dette begrensede området som er altfor lite til å huse en ulveflokk, her blir det kontant avvist å ta ut disse før det blir en stor problemflokk som vil terrorisere folk og skape frykt i distriktet. Det som er betenkelig er at ulveparet som etablerer denne flokken sannsynligvis er nær beslektet, noe som kan gi store genetiske avvik hos valpene.

Jeg var selv medlem av viltnemnda i vår kommune da forrige flokk herjet. Vi opplevde at sauer ble tatt, at hunder ble tatt og en mengde henvendelser fra engstelige foreldre som følte at livskvaliteten ved å bo her ble kraftig forringet. Vi fikk til og med statlige midler for å jobbe med å dempe frykten, men folk flest har en iboende frykt og respekt for et så stort og uforutsigbart rovdyr som ulven er, så dette var tiltak uten noen effekt.

En demper ikke frykt når folk finner fotspor etter disse i lekekassa til barna og katta er borte. I løpet av tre-fire sesonger vil denne nye flokken være på mellom 10–18 dyr og det i et begrenset revir som er altfor lite for en flokk av den dimensjonen.

Jeg mener det mest fornuftig vil være å ta ut disse før det etableres en flokk med en uønsket genetikk. Og til dem som spisser pennen for å fortelle hvor dum og ubrukelige mine meninger er: Nei, jeg er ikke redd for ulv, Nei, jeg har ikke tenkt å være med ut på overnatting. Nei, jeg er ikke rovdyrhater. Nei, jeg mener ikke at all ulv i Norge skal utryddes. Nei, jeg kommer ikke til å bruke timer i media eller på nett for å argumentere med dere.

Håvard Jensen

gruppeleder Hobøl Frp