Det er krise for jernbanen i Follo og Østfold. Ingen vet når den nye Blix-tunnelen åpnes igjen, en satsing til nesten 40 milliarder kroner.

Vi er spent på hvilken nyttårsgave Østfolds egen samferdselsminister Jon-Ivar Nygård gir arbeidspendlere, studenter og andre reisende på østre linje.

Vil han akseptere at nesten 70 000 innbyggere langs østre linje nedprioriteres? I mange tiår hadde disse direkte tog Rakkestad – Mysen – Askim – Oslo – Skøyen. Nå foreslår Bane Nor færre avganger, og passasjerene må bruke tre forskjellige tog (og langt lengre tid) for å gjennomføre samme strekning (togbytte i Ski og Oslo S). Mens reisende på vestre linje fortsatt får direkte tog fra Moss og inn, til og med økt til to avganger i timen.

Jeg liker ikke det jeg nå hører og leser:

– Vi skal bygge et nytt Østfold. Da må vi likestille tilbudene til hele fylket. Antall togkunder i Indre Østfold har vokst i mange år nå, og samlet utgjør de mer enn 2 millioner turer. Jeg forutsetter at Nygård, med sitt kjennskap til disse regionene, instruerer Jernbanedirektoratet og Bane Nor til et annet rutekonsept. Det er faktisk så enkelt at vi kan gå tilbake til de tabellene og tog mønsteret fra før 11. desember i fjor mens Blix-tunellen utredes og klargjøres.

Nå haster det med å finne en løsning på denne akutte situasjonen.

Samtidig forutsetter vi samferdselsministeren sørger for både fortgang og bedre kvalitetssikring av arbeidet med avgreiningen til østre linje syd for Ski stasjon – og med flere spor i tunell fra øst til vest i Oslo, den såkalte «Rikstunellen».

Østre linje skal ikke nedprioriteres. Det er heller ikke bærekraftig at mange innbyggere i Indre nå heller velger å kjøre bil til og fra Ski, for å parkere der og ta toget til/fra hovedstaden. Brytes ikke det mønsteret, har jernbanemyndigheten helt tapt.

Mathilde (45) raser over Bane Nors holdning til Indre Østfold: – Nonchalant og skamløst

Bussjåfør Kristina forteller om mange misfornøyde togkunder

Enda en dårlig nyhet om Follobanen: – Utrolig skuffende for pendlerne i Indre Østfold