Budrundene er over – Eidsberg har Indre Østfolds mest verdifulle kommueskilt

Kommuneskiltene auksjoneres bort i dag