Søndag 21. oktober er det igjen tv-aksjon. Den heter «Mindre alene sammen». I år går pengene til Kirkens Bymisjon som skal skape 700.000 møter mellom mennesker. I dag driver den mer enn 200 tiltak i 40 byer og tettsteder i Norge. Føler du deg ensom og utestengt eller mangler noen å snakke med, kan dette være et nyttig tilbud for deg.

– Den viktigste søndagsturen

I år samarbeider Askim og Eidsberg om aksjonen. Leder i aksjonskomiteen i Eidsberg er Per Inge Bjerknes, mens ordfører Thor Hals leder komiteen i Askim. Den går nå tidlig ut med en klar oppfordring: meld dere som bøssebærere i god tid slik at vi lettere kan planlegge arbeidet.

– Dette er den viktigste søndagsturen du kan gå i løpet av året, sier Hals.

Komiteen består av representanter fra skolen, næringslivet, det frivillige, menighetene, kommunen, Norsk Folkehjelp og Røde Kors.

Les også: 99-åring sendt hjem fra Edwin Ruuds: – Jeg er for frisk! Du må være dement for å få plass

Vet mange sliter

Lill Pedersen, daglig leder for Frivilligsentralen i Askim, har ingen konkrete tall å vise til. Men hun vet mange sliter og føler seg ensomme og utenfor. Det kan være mennesker med rus- eller psykiatriproblemer, innvandrere uten familie eller nettverk, men også den vanlige mannen i gata som føler seg helt alene.

Kirkens Bymisjon vil opprette flere møteplasser hvor ensomme kan møtes. Det kan være kafeer hvor folk kan oppleve fellesskap, spise næringsrik mat, få hvile og informasjon om andre deler av hjelpeapparatet. Aksjonsmidlene skal sikre at flere byer kan tilby toaletter, dusjer og vaskemaskiner for fattige tilreisende personer.

Pedersen tror mange vil oppsøke disse tilbudene. Hun viser til frivilligsentralens gratis utlån av sportsutstyr til barn.

– Dette benyttes av familier fra alle samfunnslag og oppfattes ikke som stigmatiserende av noen. Det samme vil være tilfelle ved møteplassene, mener hun.

Alle kjenner noen

Pengene som samles inn i år, går til møteplasser i Norge. Thor Hals tror givergleden vil være stor. For alle kjenner noen som sliter. Da sitter ofte pengene løsere.

– Dessuten skal vi satse mer på næringslivet i år. Det blir satt av en dag hvor vi ringer rundt til bedrifter for å be om støtte, sier han.

Kronprinsesse Mette-Marit er tv-aksjonens høye beskytter.

Fakta om utenforskap

  • I 2017 opplevde 150.000 personer i Norge å ikke ha nok å spise.
  • Ett av ti barn i Norge vokser opp i fattigdom.
  • Bare 2 prosent av alle innvandrere har besteforeldre i Norge.
  • 70.000 mennesker i Norge har ingen nære fortrolige eller venner de kan snakke med når de trenger det.

Kilde: Blimed.no

Les også: Her vil Volden og Bodal bygge et paradis for eldre