Et par dager med lysregulering venter brukerne av Stasjonsgata i Spydeberg.

Viken fylkeskommune har bestilt en liten feilretting. Denne gjelder et gangfelt.

Ifølge Tommy Kopperud Warhen handler det om nivåforskjell mellom gangfelt og fortauene på hver side. Det mangler nedsenkning på hver side.

Dette skal nå rettes.

Det er lysregulering forbi stedet mens utbedringen pågår.