Valgkampen er over – heldigvis vil mange si.

Resultatet i Indre Østfold ble ikke slik mange ønsket – Høyre ble største parti, men det holdt ikke og valgdeltagelsen var igjen alarmerende svak.

  • i et demokrati så er ikke det akseptabelt og noe man kan erkjenne med et skuldertrekk – dette må tas tak i!

Jeg vil personlig takke for alle fine og gode samtaler på stands, på dørbank, på togaksjoner osv., og det er sikkert mange årsaker for at man vurderte Høyre, men valgte noe annet og det har jeg og skal jeg ha respekt for.

  • nå trenger jeg din hjelp for å forstå hva jeg kan gjøre annerledes og hva Indre Østfold Høyre kan gjøre annerledes for Indre Østfold`s innbyggere - det er bare 4 år til vi igjen skal be om deres tillit.

Jeg ble valgt inn som 5. vara til Kommunestyret – plass nr. 16 og takker for tilliten som jeg nå skal forvalte videre.

78 personstemmer og 8 slengere for en helt ukjent forplikter, og det jeg trenger for å kunne gjøre en best mulig jobb i ombudsrollen for dere som innbyggere er å vite hva Høyre velgere og potensielle Høyre velgere da faktisk mener

  • jeg tar gjerne også innspill fra dere som stemte andre partier ifht. hva som kan være saker vi helt klart kan finne samarbeid og kompromisser om til det beste for innbyggerne.

Inntil jeg får @politiker.iok.no mail så ber jeg dere sende meg innspill og kommentarer til

[email protected]

Dette er nok ikke så vanlig å gjøre, men skal jeg nå ut til dere som jeg faktisk skal gjøre en jobb for – så må man tenke utradisjonelt og annerledes.