Politikken i Marker domineres av eldre, og helst menn. Fungerer godtgjørelsene bedre for dem enn for de yngste? Er møtevirksomhet og godtgjørelser ikke tilrettelagt for et mangfoldig demokrati der alle kan delta? Denne debatten må vi ta.

Et fungerende lokaldemokrati koster. Vi må sørge for at flest mulige ulike stemmer blir hørt. Alle må ha praktiske og økonomiske muligheter til å delta. Dette krever endringsvilje hos partiene.

I en verden i endring har unge en erfaring som foreldregenerasjonen aldri kan tilegne seg. De unge skal leve med fremtiden som planlegges nå. De må kunne være med å bestemme uten kun å fokusere på politikken. De må f.eks kunne studere utenfor bygda og samtidig være lokalt engasjert.

Alle partiene ønsker unge velkommen. Venstre søker å tilrettelegge bedre for å gjøre politikk attraktivt. Reglementet for godtgjørelse til folkevalgte i Marker skal revideres nå før valget. Venstre oppfordrer ungdommen i bygda til å engasjere seg. Finn et parti som du sympatiserer med, og ring lederen. Du vil garantert bli ønsket hjertelig velkommen med dine meninger.

Hvis ikke, så velg et annet parti.