Tre uker med hjemmeundervisning: – Elevene har ikke samme læringskurve

Den digitale undervisningen går bedre enn forventet, men det er ikke optimalt for elevene.