Sjåfør til legevakt etter å ha mistet kontroll på bil og kollidert

Bilen lå på taket etter uhellet.