UP varsler hyppige kontroller som følge av at flere bryter fartsgrensene

Artikkelen er over 1 år gammel

UP-sjefen forteller at stadig flere bryter fartsgrensene. Nå vil de ha hyppigere kontroller og mer fokus på rus

DEL

Broom.no skriver at stadig flere bryter fartsgrensene på norske veier. I 2018 økte antallet fartsovertredelser kraftig. UP tok over 91.000 bilførere for å ha kjørt for fort.

Når vi tar med dem som i tillegg ble tatt av de enkelte politidistriktene, passerer det totale tallet 100.000, som er en økning på 20 prosent fra 2017.

I alt ble mer enn 5.500 førerkort beslaglagt på grunn av for høy fart.

November er den måneden færrest har mistet lappen siden i sommer, skrev Smaalenenes Avis i desember. Da mistet to personer i Indre Østfold lappen som følge av fartsovertredelser. I oktober var det fem personer som ble fotgjengere, av samme grunn.

Mer rus

– I Nasjonal tiltaksplanen for trafikksikkerhet på veg 2018–2021 er det satt som mål at flere sjåfører skal overholde fartsgrensene. På bakgrunn av dette vil UP derfor opprettholde, og øke, antall fartskontroller i 2019, sier UP-sjef Runar Karlsen, til Broom.

– 9.649 førere ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i 2018. Dette er en liten økning sammenlignet med i 2017. Rus er en av hovedårsakene til alvorlige trafikkulykker. Derfor har UP siden 2014 hatt ekstra fokus på å bekjempe ruskjøring.

Få ned antall omkomne

– UP har hatt en økning i antall anmeldelser på 10 prosent fra 2017, og en økning på hele 164 prosent fra 2014! Vi vil også i 2019 opprettholde antall ruskontroller, og ha som hovedregel at alle vi kontrollerer skal rus-testes, sier UP-sjefen.

Gjennom hyppige kontroller og fokus på rus, vil dette være med på å få ned antall omkomne i trafikken, sier UP-sjefen.

Artikkeltags