Frykter liv skal gå tapt langs skoleveien – vegvesenet gjør ingenting med trafikksikkerheten

På kort tid har det blitt sendt flere bekymringsmeldinger om trafikksikkerheten langs riksvei 22 gjennom Båstad, som mange skolebarn må krysse hver dag. Vegvesenet finner ikke grunnlag for å sette opp hverken fotgjengerfelt eller fartsdumper.