Statens vegvesen med nytt forslag om Mysen trafikkstasjon: – En liten seier

I et nytt forslag fra Statens vegvesen foreslås det å fjerne en rekke oppgaver og tjenester fra Mysen trafikkstasjon.