Follotunnelen åpner midlertidig i helgen

Åpner: Utbedringsarbeidet i tunnelen pågår helt frem til sommeren 2017.

Åpner: Utbedringsarbeidet i tunnelen pågår helt frem til sommeren 2017.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Begge løpene til Follotunnelen åpnes midlertidig i helgen for å ta unna trafikken fra fellesferien.

DEL

VESTBY: Gleden med to løp vil imidlertid være kortvarig. Allerede på søndag kveld klokken 21.00 stenger det ene løpet igjen, og da må bilistene forvente kø.

– Den gode nyheten er at den midlertidig åpningen av begge løp i tunnelen i helgen gjør at det blir kortere reisetid for dem som skal hjem fra fellesferien. For at vi skal få gjennomført arbeidene i det andre løpet er vi nødt til stenge ett løp igjen kl. 21.00 søndag. Da må trafikantene igjen forvente lenger reisetid gjennom Follotunnelen. Spesielt på mandag 1. august bør man regne med opptil en time økt reisetid, sier prosjektleder Thomas Kalleberg i Statens vegvesen i en pressemelding

Han forteller at man forventer størst trafikk mellom kl. 07.00 og kl. 09.00 og mellom kl. 14.00 og kl. 18.00.

– Vi har tidligere advart mot køer da vi stengte ett løp av tunnelen 11. juli og frem til 19. august. Erfaringene fra sommerferien er at trafikken stort sett har gått greit, men at det i perioder har vært lange køer. Også utenfor rushet kan det være lurt å beregne ekstra tid, sier Kalleberg.

Kalleberg oppfordrer å kjøre utenom rushet for dem som har mulighet til det, eventuelt legge inn ekstra tid eller finne alternative reiseruter.

– Dersom man har litt tålmodighet regner vi med at de fleste kommer seg på jobb ved å kjøre E6. Dersom det skulle korke seg helt, er et alternativ for sydgående trafikk å ta av ved Vestby syd og ta Oslovegen/gamle E6 ned til Sonsvegen og videre ut på E6 derfra. De som kjører nordover kan ta av ved Sonsvegen og kjøre gamle E6 nordover og ut igjen ved Vestby syd, sier han.

Han fraråder bilistene å kjøre fv. 120 fra Patterødkrysset ved Moss til E18 Elvestad og videre inn til Oslo.

-Det skal gjennomføres vedlikeholdsarbeider på fv. 120 syd for Ringvoll fra 1. august. Her blir det manuell dirigering og denne vegen er derfor slett ikke noen god løsning, sier Kalleberg.

Kalleberg forventer at køene på E6 blir noe mindre utover uka på E6 når bilistene blir mer vant til kjøremønsteret.

Fra to til ett felt

Årsaken til de økte køene er det store antall trafikanter som skal flette fra to til ett kjørefelt før tunnelen.

-I perioder er det så mange som 2000 kjøretøy i timen som skal flette inn i ett felt på E6. Vi har i sommer sett at mange trafikanter ikke følger særlig godt med i flettefeltet. Mange forsøker feilaktig å legge seg inn i det andre feltet for tidlig. Det skaper enda mer kø. For å få en best mulig avvikling bør man kjøre helt frem i begge felt til der det går over i ett felt, og så flette annen hver bil, oppfordrer Kalleberg.

 

Artikkeltags