Som følge av stor fare for skog-, gress- og lyngbrann ble det innført totalforbud for bruk av ild i utmark tidligere i vår. Nå opphever brannsjef i Indre Østfold Brann og Redning Bjørn Stolt forbudet. 

– Forbudet oppheves fra 10. mai på bakgrunn av regnet som har kommet og som fortsatt er meldt, sier Stolt.

Dette betyr at vi går tilbake til normalt gjeldene regelverk for oppfyring av bål i utmark.

– IØBR vil fortsatt oppfordre innbyggerne til å utvise aktsomhet, konkluderer brannsjefen.