Vil Solbergåsen i Tomter bli tatt ut av Indre Østfolds arealplan som boligområde? De signalene er kommet og skaper med forståelse hoderisting blant mange. Det er som vi skrev nylig: Tomter er Indre Østfolds mest attraktive område for innflyttere å etablere seg.

Årsaken er så enkel at du ikke trenger en master- eller doktorgrad i samfunnsøkonomi for å forstå det. Reisetiden til Oslo S med tog er 25–26 minutter når Blixtunnelen (nye Follobanen) fungerer.

Det vil si at du som beboer i Tomter har kort reisetid til landets største arbeidsmarked. Det er like lang, eller kort, reisetid til Oslo sentrum som fra deler av utkantene av hovedstaden. Det gjør Tomter attraktivt og har gjort det lenge.

Det er tettstedene Tomter, Knapstad, Spydeberg og Askim som har hatt den sterkeste befolkningsveksten de siste tiårene, og slik vil det bli også i årene som kommer. Eller vil administrasjonen og dagens politiske flertall (Sp og Ap) jobbe mot markedets ønsker og behov.

Følgende politiske føring fra det politiske flertallet kan tyde på det: Ved å fordele deler av befolkningsveksten mot øst og mot lokalsentrene, kan kommunedelene i vest – som har hatt hoveddelen av veksten siste tiår – avlastes.

Det er naivt å tro at man kan tvinge potensielle innflyttere til å flytte lenger fra landets største arbeidsmarked enn de ønsker. Legger dagens politiske flertall (Sp/Ap) opp til at man skal jobbe mot markedet vil potensielle innflyttere til Indre Østfold kommune velge andre kommuner. Hobøl (det vil si Tomter og Knapstad) har fått mange innflyttere med solid familieøkonomi. Det gir helt nødvendige skattekroner til Indre Østfold kommune.

En sterk vekst vil styrke hele Indre Østfold kommune og samtlige som bor i den. Det vil sette press på dagens regjering og kommende regjeringer styrke infrastrukturen til og fra Indre Østfold, bedre veier og bedre tog tilbud.

Og det er helt feil å tro at det svekker utviklingen i øst å utvikle vest raskere.

Det er motsatt.