Stoppet vogntog med ventilasjonsutstyr – da ble det luft i luka