Med denne gjenstanden i bilen fikk sjåføren en bot på 8.000 kroner

– Det viste seg å være en batong, sier kontorsjef Gro Lene Gundelsby om gårsdagens beslag.