Budsjettlekkasje: Det blir flere helgeavganger og rushtidavganger på Østfoldbanen

I statsbudsjettet for 2020 settes det av 6,6 millioner kroner for å utvide rushtidstilbudet for lokaltrafikken i Oslo, og trafikken mellom Østfold og Oslo.