Helsestasjon for eldre.

Høyre vet at det er økonomiske begrensninger i eldreomsorgen. Vi vet at i de fleste tilfellene er det et ledelsesspørsmål, og at de aller fleste som jobber «på gulvet» i eldreomsorgen gjør sitt beste. Men vi kan ikke sitte stille og se på av den grunn.

Vi må lete for å finne gode løsninger til felles beste for god eldreomsorg. Derfor har Høyre en oppfordring til administrasjon og de som er ansvarlige for eldreomsorgen:

Vi bør gå i oss selv og tenke over hvordan vi ønsker at vi, våre foreldre og besteforeldre skal bli ivaretatt. Helsestasjon for eldre skal være et supplement til øvrige helse- og omsorgstjenester.

Det skal ikke utføres oppgaver som skal ivaretas av fastlege eller hjemmesykepleier, men kan gi råd og informasjon ved lettere helseproblemer. Dette skal være et lavterskeltilbud og kan svært gjerne være sentralt i IØK.

Høyre ser ikke bort fra at det kan være i godt og tett samarbeid med for eksempel Frisklivssentralen , Sanitetskvinnene (og noen menn), Røde Kors, Norsk Folkehjelp, HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og andre frivillige organisasjoner som vedrører temaet.

Og selvsagt vår egen Indre Østfold Kommune.

Dette skal være et sted hvor de kan komme å få råd og veiledning om forebygging av helseplager. Temaer kan være om bolig, fall/skader, ensomhet, kosthold og ernæring, fysisk aktivitet, og et aktivt sosialt liv.

At de kan få bistand med å komme i kontakt med, eller ha oversikt over aktiviteter, tilbud og tjenester for eldre i kommunen vår. Tilbudet skal selvsagt være gratis, og kan holdes oppe en dag i uken.

Tjenesten kan legges til tilgjengelige lokaler som kan være i de to byene våre, Mysen og Askim som ett pilotprosjekt i første omgang.