Til høsten utlyses konkurransen – vil starte med blanke ark når Follobanen åpner

Jernbanedirektoratet planlegger høsten 2020 å lyse ut konkurranse om drift av persontogtransport på Østlandet.