Lars Holene, kommunestyremedlem i Senterpartiet, har et klokt og klart leserinnlegg der han kommenter nominasjonen i Østfold Høyre, hvor Akershus-tilhengeren Thor Hals er satt på førsteplass på lista til fylkestingsvalget i Østfold. Jeg støtter tankene til Lars Holene fullt ut. Jeg reagerte på samme måte som Holene da jeg leste dette i avisa – og ønsker å supplere han.

I kommunestyrets møte 25. januar i år gikk Thor Hals opp på talestolen i rådhuset og fremmet følgende skriftlige forslag på vegne av Høyre:

«Dersom Viken deles i tre er det viktig at Indre Østfold blir i samme fylke som Follo-regionen. Pendlerstrømmer, arbeidsmarked, samferdsel og videregående skoler er alle områder der Indre Østfold er vesentlig mer tjent med å henge sammen med Folloregionen enn med Nedre Glomma».

På talestolen sa Hals at han ville jobbe videre for dette synet. Forslaget ble klart nedstemt, men Hals og Høyre fikk med seg FrP.

Det er oppsiktsvekkende at Høyre går inn i valgkampen med en slik holdning. Nå må vi samle oss om nye Østfold. Alle som står på toppen av listene til den nye fylkeskommunen må være skikkelige Østfold-patrioter. Vi kan ikke endre fylkesgrensene en gang til.

Dette leserbrevet er del av dette ordskiftet:

Hva mener dere nå, Thor Hals og Indre Østfold Høyre?

Svar til Lars Holene