Teppebombet bygrensa med bomstasjoner for å få redusert trafikk og 1,2 milliarder i økt inntekt – slik gikk det ikke

Fjellinjens tall fra februar viser en relativt kraftig trafikkøkning. Selv om man justerer for den ekstra skuddårsdagen, er trafikkøkningen på 5,7 prosent.