– Jeg har alltid likt idrett og friluftsliv, alltid hatt interesse for å være ute, forteller Rode.

Hund og hundetrening er hennes store lidenskap. I tillegg er hun dugnadsjobber for harde livet når noe skal planlegges og avvikles. Hun har vært med når det skulle lages familiedager, hundeutstillinger, meldemsmøter og dugnaer. I tillegg har det vært styreoppgaver og andre verv. Hun beskrives som meget ryddig, og godt faglig oppdatert – særlig på hund.

«Ellen tar ikke ordet uten at hun har noe på hjertet, men da lytter alle. Da vet vi at det som kommer er gjennomtenkt og fornuftig», heter det i begrunnelsen.

Rode har i mange år jobbet som lærer, og hun var aktiv i oppstarten prosjektet Fisk med oss som Askim og omegn jeger- og fiskeforening arrangerer lokalt sammen med skolene. Ifølge forbundet har hun sørget for at hundrevis av askimelever er kommet seg på fisketur med overnatting.

– Hva med deg selv: Jakter og fisker du?

– Jeg drevet med stortviltjakt. Småviltjakt har jeg ikke drevet med. Men det er ikke jakt lenger nå.

– Du er den første kvinnen i Østfold som får innsatsmedaljen.

– Det visste jeg ikke. Men det var på tide. Kvinner kommer mer og mer med. Det var ikke slik i starten, da var foreningen også lukket. Du måtte bli anbefalt for å kunne bli medlem.

Hvem som skal få innsatsmedalje avgjøres i største hemmelighet. Fylkeslaget sender en innstilling inn til hovedforbundet. Når avgjørelsen er tatt, gjelder det på tilforlatelig vis å få lokket hovedpersonen til fylkesårsmøtet.

– De forteller at du luktet lunten?

– Jeg har vært med i styret og vet jo hvordan det foregår. Jeg skjønte det var noe da jeg ble spesielt invitert. Men det er veldig hyggelig, sier hun.

En av de andre mottakerne av samme medalje ble lurt trill rundt ved å bli hyret som ordstyrer. Fylkesårsmøtet fant sted på Bråtan i Eidsberg.

Selv hevder Ellen Rode å ha trappet ned. Hun er ikke like aktiv i foreningen lenger.

Fakta

  • Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) er en organisasjon for jegere og fiskere i Norge, og samler nærmere 113 000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokalforeninger.
  • NJFF-Østfold omfatter de 29 lokale foreningene i Østfold. Disse foreningene samler 5.800 medlemmer.
  • NJFF-Østfold har et valgt styre bestående av medlemmer i lokalforeningene, og i tillegg to ansatte i administrasjonen i Rakkestad.
  • Kjetil Sørby er fylkesleder.
  • NJFFs innsatsmedalje er etablert for å hedre tillitsvalgte og frivillige i organisasjonen på forenings- og fylkesnivå.
  • Medaljen kan tildeles personer som har utmerket seg med innsats
  • Den består av diplom og merke.