Antallet fødsler har sunket betydelig både i USA og Europa under koronapandemien, ifølge FN.

– Endringer i fertilitet på kort sikt er aldri åpenbart, all den tid graviditeten varer i ni måneder, men det blir stadig klarere at fødselsratene faller under pandemien, konkluderer en studie utført av FNs befolkningsfond (UNFPA).

Data fra USA og 19 europeiske land viser «en kraftig nedgang i antallet fødsler».

I de 15 EU-landene som er med i studien, falt antallet fødsler med 3 prosent i oktober, 5 prosent i november og 8,1 prosent i desember 2020, sammenlignet med de samme månedene året før.

(©NTB)