For Østfolds del betyr det trolig at sykehuset Kalnes er sikret midler til å bygge ut sine planlagte prosjekter som det planlagte akuttbygget og et somatikk og strålesenter.

Etter planen skal et nytt somatikkbygg bygges i 2026, mens nytt strålebygg er skjøvet til 2028. Akuttutbyggingen er utsatt.

– Å ha et godt sykehustilbud er viktig for alle østfoldingers trygghet, så dette er veldig gode nyheter. Dette er en gladsak for hele Østfold, og jeg er kjempeglad for at sykehuset på Kalnes nå kan få de utvidelsene de trenger uten at det må spares for mye på drift, sier Annette Lindahl Raakil som er Senterpartiets fylkesordførerkandidat i Østfold.

De voldsomme kostnadsøkningene har rammet sykehusene knallhardt, og regjeringen ser det som helt nødvendig å øke bevillingene for å sikre forsvarlig helsehjelp.

– Et godt sykehus sikrer at vi får den hjelpa vi trenger når vi trenger den. Det at regjeringa nå satser på sykehusene gjør at østfoldingene får bedre tjenester nærmere, når vi kan bygge det planlagte strålesenteret, fortsetter hun.

Sykehusets lånerammer har tidligere blitt justert etter den generelle prisveksten. Regjeringens forslag vil derimot koble den opp mot en egen indeks for byggekostnad. Byggekostnaden har de siste to årene økt med fem prosentpoeng mer enn den generelle prisveksten som har vært på rundt fem prosent, altså har byggeprosjekter hatt en prisstigning på rundt 10 prosent, ifølge regjeringens tall.

Slik ønsker regjeringen å sikre at pasienter ikke skal rammes av den enorme prisveksten på stål og betong.

Utviklingen bekymret i fjor administrerende direktør Hege gjessing ved Sykehuset Østfold. Sykehuset hadde da lagt fram et regnskap som viste blodrøde tall, og hun trakk da de planlagte tbyggingene i tvil.

– For å kunne investere i nye bygg, må sykehuset gå med overskudd og sette penger til side til investeringen. Med økte kostnader blir det selvfølgelig mer krevende å få til. Det bekymrer oss, derfor har vi satt inn sparetiltak i høst, uttalte hun.

Sarpsborg-ordfører og fylkesordførerkandidat for Østfold Arbeiderparti, Sindre Martinsen-Evje, er fornøyd med at planene nå virker å være sikret.

– Helsepersonellkommisjonen har vist at vi framover må bli mye flinkere på å få investert i nye bygg og nytt utstyr, skal vi holde tritt med befolkningsendringene og gi fagfolk gode rammevilkår. Det krever stabil og forutsigbar finansiering. Jeg er veldig glad regjeringen nå følger opp, dette er viktig for sykehuset, pasienter og ansatte og hele Østfold-samfunnet.

Mesteparten av ekstrabevillingen er knyttet opp mot sykehusenes driftsbudsjett. Totalt skal 4,7 milliarder sikre stabilitet i sykehusøkonomien, slik at sykehusene skal kunne følge opp regjeringens prioriteringer som er psykisk helse og rask tilgang på behandling slik at ikke helsekøene blir lenger.

Styret vil gå videre med milliardutbygging på Kalnes