Tar grep for å unngå mange korridorpasienter – men det er et bakteppe

20 rom på Sykehuset Østfold gjøres om og tas i bruk dobbeltrom fra 17. januar 2020.