Sykehuset Østfold søker Just Ebbesens arvtager

Artikkelen er over 2 år gammel

Sykehuset Østfold søker nå etter en permanent administrerende direktør etter at Just Ebbesen trakk seg fra stillingen tidligere i år.