Kapasiteten på barneintensiven er sårbar, ifølge Oslo universitetssykehus (OUS). Sykehusene på Østlandet samarbeider for å kunne ta imot koronasyke barn.

– Vi vet ikke hva dette blir. Det kan bli alt fra en «middels krusning» til en presset situasjon med alvorlig syke voksne og barn, sier klinikksjef Øyvind Skraastad ved Akuttklinikken ved OUS til VG.

Sykehusene i Helse sør-øst forbereder nå et samarbeid dersom man får en økning av koronainnlagte barn utover høsten.

Skraastad sier at intensivkapasiteten er en utfordring, og han peker på at kapasiteten for intensivbehandling av alvorlig covidsyke barn er mer begrenset enn de voksne.

– Sykehusene balanserer hele tiden mellom ulike oppgaver. Drift av intensivavdelinger med gjennomgående knapp kapasitet er en meget krevende arbeidsform for ansatte og ledere. Det er underlig at vi må bruke så mye krefter for å peke på behov for tilstrekkelige og målrettede tiltak, sier han.

Det har vært innlagt om lag 140 barn med covid-19 siden pandemien brøt ut. Barna har i snitt vært innlagt i to døgn.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg pekte før helgen på at barn og ungdom som regel får svært milde koronasymptomer.

– Selv for de barna med det mest alvorlige sykdomsbildet er prognosene gode, sa Stoltenberg.

(©NTB)