Haukeland universitetssjukehus og Stavanger universitetssjukehus etterforskes etter kreftstudien Norwait, som ble stoppet i november 2020.

Flere pasienter fikk videre vekst av svulst og spredning av kreft til andre organer. En ekstern gjennomgang viste at 16 av 31 pasienter ikke skulle ha vært med i studien.

Sykehuset ble anmeldt av Helsetilsynet, som kaller saken svært alvorlig. Sørvest politidistrikt har startet etterforskning i samarbeid med Vest politidistrikt, melder Bergens Tidende.

Det er opprettet en egen arbeidsgruppe.

– Vi etterforsker for å få klarhet i hva som har skjedd, om det foreligger straffbare overtredelser og om noen eventuelt kan bebreides for disse, sier politiadvokat Erik W. Rand i Sørvest politidistrikt.

Politiet vil etterforske mulige lovbrudd ved styringen av studien fra Stavanger universitetssjukehus, samt gjennomføringen ved Haukeland universitetssjukehus. De to sykehusene opplyser at de ikke er informert om etterforskningen.

(©NTB)