Sykehjem og hjemmehjelpen sliter på grunn av utbruddet – står i fare for å mangle folk

– Vi hadde utfordringer med å få dagene til å gå rundt og ha nok folk i turnus før utbruddet på Askim ungdomskole.