Den 33 år gamle mannen fra Indre Østfold ble avslørt av Nav allerede i 2020. Men fordi pandemien skapte stort arbeidspress hos Nav, ble ikke saken politianmeldt før i fjor. I mellomtiden hadde Nav fattet vedtak om tilbakebetaling. I retten opplyste mannen at det nå gjenstår å tilbakebetale rundt 17.000 kroner.

Under rettssaken i Follo og Nordre Østfold tingrett, skyldte han på skattemyndighetene. Han forklarte at han bevisst unnlot å føre opp arbeidstimer på meldekortet til Nav for å kunne fortsette å motta dagpenger, slik at pengene også strakk til å nedbetale skattekravet på 155.000 kroner. Han erkjente seg dog ikke skyldig i grovt bedrageri.

Mannen var på den aktuelle tiden ansatt gjennom et vikarbyrå i tilnærmet 100 prosent-stilling samtidig som han mottok dagpenger fra Nav. Han forklarte i retten at han spurte skattemyndighetene om å få nedbetale skattekravet på 155.000 kroner med 5.000 kroner i måneden, men fikk avslag. Da så han ingen annen utvei enn å skaffe ekstra midler fra Nav til å betale husleien sin.

I retten påpekte tiltalte at han følte at dagpengene fra Nav ble mer som et midlertidig lån, og ikke noe til privat bruk. Han fastholdt at han ikke mente å gjøre noe galt. Han påberopte seg å være i en desperat situasjon og tenkte på hvordan han skulle dekke utgiftene. Først da han hadde nok penger til å betale skattekravet, sluttet han å fylle ut meldekortene slik at det førte til utbetaling av dagpenger som han ikke hadde krav på.

Totalt fikk den tidligere ustraffede 33-åringen utbetalt 218.800 kroner urettmessig fra Nav.

Retten påpeker at tiltalte har erkjent at han var klar over hva han gjorde, og at han hadde mottatt og var kjent med informasjonen han hadde fått fra Nav. Han var dermed klar over at han ikke var berettiget til å få dagpenger da han søkte om det. Retten konkluderte dermed med at tiltalte hadde handlet forsettlig, altså at han handlet bevisst, med kunnskap om konsekvensene.

Dommen ble satt til ubetinget fengsel i 75 dager.