Svart røyk og gnister opp av pipa – brannvesenet på stedet