Kommentar til Harder Sandviks leserinnlegg 19. september 23

Harder skriver dette:

«Du verden! Skal man først snakke om øst og vest i kommunen, tør jeg minne om at det er blant annet trøgstinger som har måttet ta opp ekstra av lommeboka for å bidra til at Askim får oppjustert sitt vann- og kloakksystem, noe av det Thor Hals sørget for å la ligge på vent til det ble en storkommune. Askim gikk inn i storkommunen med gjeld på rundt 1 milliard kroner.»

En sak blir ikke mer riktig fordi om det gjentas flere ganger. Slik jeg tolker Harder i sin uttalelse, så mener han at Askim, med meg som ordfører bevisst lot være å gjøre noe med Askims vann- og kloakksystem og skjøv dette foran oss til ny kommune å løse. Det stemmer selvfølgelig ikke. Etter at jeg ble ordfører i 2011, sørget vi for å lage en vann- og avløpsplan. Vi startet arbeide med å jobbe oss gjennom denne planen prosjekt for prosjekt.

Som sikkert mange husker, så gravde vi opp deler av Vammaveien, det som da het Jernbanegata og Storgata (gågata). Som vi ser i dag, så tar slike prosjekter lang tid, noe også disse prosjektene gjorde, da det er kostbart og komplisert å grave så dype sjakter/groper i sentrum. Vi brukte den gangen over 300 millioner på disse prosjektene. I tillegg sørget vi for reservevannløsning som det kom krav om, og sikret dette mot Eidsberg over Hobølhagen, og under Glomma mot Spydeberg.

I den Vann- og avløpsplanen vi vedtok i Askim i sin tid, hadde den prosjektene vi nå gjennomfører i sine planer, også de som kommer.

Men å påstå at vi ikke gjorde noe og skjøv dette bevisst foran oss, blir feil, og det mener jeg er på sin plass å presisere. Trøgstad valgte en enkel løsning på sitt avløp, og vedtok å føre sitt avløp til renseanlegget i Mysen, da de fikk forespeilet relativt høye kostnader for å bygge nytt i Trøgstad. Renseanlegget i Mysen fikk få år tidligere voldsomme mengder avløp etter en utbygging på Nortura. Dette har ført til at renseanlegget i Mysen er sprengt, og nye løsninger her må løses av den nye kommunen.

I tillegg til å investere flere hundre millioner i bakken i sentrum, så investerte vi også flere hundre millioner i våre skoler i Askim. Ny ungdomsskole (nasjonal pris for beste skolebygg i 2013), rustet opp Korsgård skole, Grøtvet skole, ny Eid barnehage, nye paviljonger på Rom barnehage og skole, og Trippestadlia barnehage. Vi kjøpte det tidligere Askim sykehus av Sunnaas HFT, og la grunnen for og muliggjorde det flotte regionale Helsehuset vi har i dag.

I tillegg tok Askim med seg en ekstra inntekt fra kraftverkene på rundt 50 millioner kroner. Dette er inntekter som kommer årlig, og som Askim disponerte selv frem til 1.1.2020. Dette er inntekter alle i Indre Østfold nå kan nyte godt av, og som benyttes til drift og investeringer i hele kommunen, selvfølgelig. I forhold til budsjett og inntekter, var 1 milliard i gjeld noe Askim kommune fint kunne handtere på egen skjøl. I de åtte årene jeg var ordfører hadde vi et samlet overskudd på nesten 300 millioner, og Askim tok med seg inn i fellesskapet i Indre Østfold kommune godt over 200 millioner i et disposisjonsfond, noe som ikke kan sammenlignes med hva de andre hadde med. Trøgstad, Eidsberg og Hobøl hadde eiendomsskatt, som også fellesskapet i Indre Østfold sørget for å fjerne.

At enkelte i Askim mener at vi ikke har like godt vedlikehold i Askim som tidligere, kan man se på en tom fontene utenfor Kulturhuset andre året på rad, vi har sett det i sentrum generelt og vi har sett det på idrettsanlegg. Men, Harder (min tidligere gymlærer på Askim videregående) du skal vite at vi gjorde det vi klarte og rakk å gjøre med vann- og avløp før sammenslåingen.

Så da vet du det, og ønsker deg fortsatt gode dager.

Fortsatt optimist for fellesskapet i Indre Østfold kommune