ASKIM: Representanter for de lokale SV-lagene var tidlig oppe torsdag morgen. På stasjonene i Mysen, Askim og Spydeberg sto de klare med kaffe og flyers til morgenpendlerne. Målet var å skape blest om to konkrete saker: Motstand mot tvangssammenslåing av kommuner, samt at man ville sette fokus på SVs nasjonale kampanje mot barnefattigdom.

– Jeg synes vi har fått mye gode tilbakemeldinger fra folk så langt, sa Freddy Øvstegård til Smaalenenes Avis på perrongen. Sarpingen er partiets førstekandidat til Stortinget.

Torsdag morgen hadde SV god drahjelp av et oppslag i Aftenposten samme dag. Det tar for seg det faktum at stadig flere barn i Indre Østfold vokser opp i familier med varig lav inntekt, barnefattigdommen i Østfold er økende.

Ser tingene i sammenheng

I Askim er det 499 barn, eller 16,7 prosent av barna, som vokser opp i lavinntektsfamilier. I Eidsberg er det samme tallet 366, eller 16,9 prosent.

SV har denne uka en aksjonsuke for et mer rettferdig Norge og har lansert tiltak mot barnefattigdom.

– Så vi kjører litt et dobbeltløp her, men mener også at disse tingene henger en del sammen. Storkommuner innbærer sentralisering og påvirker blant annet tjenestetilbudet i distriktene, og vi mener at dette ikke nødvendigvis hjelper mot barnefattigdommen, fortsetter Øvstegård.

Spydeberg har Østfolds dyreste sfo-betaling – nå krever SV makspris 

Partiet mener at motstanden mot den planlagte storkommunen i Indre Østfold fortsatt er stor i kommuner som Eidsberg og Spydeberg, som kom sist med i prosessen.

– Folket sa dessuten nei i Spydeberg, og i Askim ble det vedtatt med knappest mulig margin, sier Asbjørn Grønland i Askim SV.

– Vi mener det er sender et tydelig signal, legger han til.

Vil bidra til søknader

Hvis SV kommer til makten etter høstens stortingsvalg vil man åpne for at kommuner som har blitt tvangssammenslått kan få reversert dette gjennom en søknad.

– Og da vil vi på lokalplan bistå for at slike søknader faktisk blir skrevet, sier Freddy Øvstegård.

SV-erne på perrongen torsdag morgen opplever at barnefattigdom er noe som engasjerer.

Fortvilte og fattige foreldre trygler om hjelp 

– Dette handler om fordeling av makt og rikdom. Vi frykter at storkommuner og sentralisering fører vil en samling av dette på færre hender, sier Øvstegård.

Han trekker fram økning av barnetrygden som et tiltak som vil gi store endringer.

– Hadde den bare vært prisjustert fra 1996-nivå kunne vil løftet 18.000 barn ut av fattigdom. Det er alle fattige barn i Østfold pluss en del til.