Kraftig opptrapping av energistreiken

El og IT Forbundet varsler kraftig opptrapping av streiken i energisektoren, og tar ut samtlige medlemmer fra mandag. Nesten 1.100 montører da vil være omfattet.

El og IT Forbundet varsler kraftig opptrapping av streiken i energisektoren, og tar ut samtlige medlemmer fra mandag. Nesten 1.100 montører da vil være omfattet. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Samtlige montører tas ut i streik fra kommende mandag.

DEL

El og IT Forbundet varsler kraftig opptrapping av streiken i energisektoren, og tar ut samtlige medlemmer fra mandag. Nesten 1.100 montører da vil være omfattet.

– Nå tar vi ut alt og alle. Vi har sett oss lei på motpartens manglende vilje til å se på løsninger som kan gjøre slutt på konflikten, sier Bjørn Fornes, forhandlingsleder i EL og IT Forbundet.

Han sier uttaket kan få dramatiske konsekvenser: Alt av vedlikehold av strømnettet settes på hold, og feil blir ikke rettet.

– Folk og bedrifter kan miste strømmen. Det er beklagelig, men vi gir selvsagt dispensasjoner dersom liv og helse er i fare. Målet er først og fremst å få KS Bedrift til å forhandle om akseptable løsninger, sier Fornes.

Nekter ikke dispensasjon

Med opptrappingen er 1.091 energimontører i 73 selskaper i streik fra og med arbeidstidens start mandag. Så å si hele landet er berørt. I dag er 240.000 strømkunder berørt av streiken. Med full opptrapping fra mandag vil tallet være 380.000.

Hos KS Bedrift vil det ikke være aktuelt å nekte dispensasjoner for på den måten å indirekte framskynde tvungen lønnsnemnd, slik man så i sykehusstreiken nylig.

– Vi synes dispensasjoner er veldig viktig når det er fare for liv og helse. Det som riktignok er betenkelig, er at det går veldig lang tid fra man får svar på søknadene. Noen steder lar man det gå ut over den kommersielle driften, og det øker risikoen for at liv og helse kommer i fare, sier administrerende direktør og forhandlingsleder for KS Bedrift, Bjørg Ravlo Rydsaa, til NTB.

– Høyere belastning

Med opptrappingen er 1.091 energimontører i 73 selskaper i streik fra og med arbeidstidens start mandag. Så å si hele landet er berørt.

Forhandlingsleder i EL og IT Forbundet, Bjørn Fornes, bruker vedtakene i Arbeidstilsynet for alt det er verdt.

Forhandlingsleder i EL og IT Forbundet, Bjørn Fornes, bruker vedtakene i Arbeidstilsynet for alt det er verdt. Foto:

Ifølge El og IT Forbundet dreier konflikten seg først og fremst om avspaseringsordningen til beredskapsvaktene. Den typiske beredskapsvakten er på sju i døgn i strekk, hver femte uke gjennom hele året.

– KS ønsker å frata våre medlemmer ti hviledager i året, selv om vaktbelastningen ikke har blitt lettere. Våre medlemmer forteller at vaktene blir tøffere med mer ekstremvær, større vaktområder, mindre bemanning og null i responstid. De er villig til å streike så lenge som nødvendig, sier Fornes.

– Vi beklager konsekvensene av streiken for kundene, men i forhold til eierne og kommuner som sliter med økonomien, kan vanskelig våre selskaper innfri tariffesting av betingelser som medfører store kostnader, sier Rydsaa.

Arbeidsmiljøloven

Hos energiselskaper i NHO har beredskapsvakter allerede tariffestet den avspaseringsordningen EL og IT Forbundet krever hos KS Bedrift, påpeker fagforeningen.

Vi har sett oss lei på motpartens manglende vilje til å se på løsninger som kan gjøre slutt på konflikten.

Bjørn Fornes, forhandlingsleder i EL og IT Forbundet

Bakgrunnen for uenigheten er regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven. Den lovbestemte avspaseringsfaktoren er endret slik at beredskapsvaktene må jobbe sju timer for å få en time med avspasering, mot fem slik det har vært fram til i år.

– Arbeidsgiversiden ser det som vanskelig å inngå sentrale tariffestede rettigheter som påfører lokale selskaper store kostnader. Vi mener det er arbeidsgiverne og partene lokalt som må se på hvilken avspaseringsordning som er mest riktig. Er man uenig, kan man klage til Arbeidstilsynet, sier Rydsaa.

Etter siste opptrapping har 704 ansatte i 38 bedrifter vært ute i streik, de aller fleste i EL og IT Forbundet. I den varslede opptrappingen fra mandag vil ytterligere 387 ansatte ved 35 nye energibedrifter være omfattet. (ANB-NTB)

Fakta om streiker i høst

  • Energistreiken: Meklingen mellom EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat og KS Bedrift brøt sammen 22. september. Etter siste opptrapping er 704 ansatte i 38 bedrifter tatt ut i streik, de aller fleste i EL og IT Forbundet. Fra mandag 24. oktober vil 1.091 ansatte i 74 energibedrifter være omfattet.
  • Lokførerstreiken: 118 lokførere i Norsk Lokomotivmannsforbund er i streik etter at det ikke ble enighet i meklingen mellom LO Stat og Spekter 28. september. Medlemmene arbeider i NSB og NSB-eide CargoNet.
  • Sykehusstreiken: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) grep 11. oktober inn med tvungen lønnsnemnd og stanset sykehusstreiken som hadde vart fra 7. september. Etter flere opptrappinger var 628 ansatte ved 15 sykehus i streik da konflikten mellom Akademikerne og Spekter ble avblåst. Blant de streikende var leger, ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere.
  • Oljeservicestreiken: Etter tre uker med streik ble Industri Energi og Norsk olje og gass 11. oktober enige, og oljeservicestreiken var over. 335 ansatte hadde streiket og 458 permittert som følge av streiken som startet 21. september.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken