Navs bedriftsundersøkelse for 2019 viser at det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i regionen Øst-Viken. I alt mangler 5900 personer. Spesielt er det vanskelig for virksomhetene på Romerike å få tak i kvalifisert arbeidskraft til yrker innenfor helse, pleie og omsorg, samt bygg og anlegg.

– Resultatene fra undersøkelsen bekrefter inntrykket vi har av situasjonen på arbeidsmarkedet, sier avdelingsdirektør i Nav Øst-Viken, Lise Westly.

Den nye NAV-regionen Øst-Viken ble etablert 1. januar 2019. Den består av Østfold og Akershus, med unntak av kommunene Asker og Bærum. Totalt består Øst-Viken av 38 kommuner.

Arbeidsmarkedet er i vekst, men virksomhetene i regionen rapporterer samtidig om at mangelen på arbeidskraft er en stor utfordring. Hele 40 prosent av virksomhetene innen helse- og sosialtjenesten oppgir at de har alvorlige rekrutteringsproblemer. Årsaken er for få eller ingen kvalifiserte søkere til stillingene.

Mangler 650 sykepleiere

Ifølge bedriftene er det vanskeligst å få tak i nok sykepleiere. I øyeblikket er det en estimert mangel på 650 sykepleiere i Øst-Viken. Videre viser undersøkelsen en liste på 200 yrker, hvor det mangler arbeidskraft. De fem største mangelyrkene er: elektrikere (525 personer), lastebil- og trailersjåfører (275 personer), andre helseyrker (250 personer), tømrere og snekkere (225 personer) og helsefagarbeidere (150 personer).

– Nav skal bidra til et velfungerende arbeidsmarked og verdiskaping i Øst-Viken. Vi jobber målrettet for å kvalifisere flere arbeidssøkere, ofte i samarbeid med andre. Målet er at arbeidslivet skal få kvalifiserte arbeidstakere samtidig som flere kommer i jobb, sier Westly.

Tror på økt bemanning de neste 12 månedene

24 prosent av bedriftene i Øst-Viken forventer økt bemanning det kommende året, 10 prosent forventer nedgang, mens 65 prosent forventer uendret bemanning de neste 12 månedene. Det betyr at en nettoandel på 14 prosent av bedriftene i Øst-Viken forventer økt bemanning. Landsgjennomsnittet viser at en nettoandel på 15 prosent av bedriftene forventer økt sysselsetting framover.

Det er bedriftene innenfor næringsgruppene informasjon og kommunikasjonelektrisitet, vann og renovasjon og bygg og anlegg som har størst nettoandel virksomheter som forventer økt bemanning. I næringsgruppene offentlig forvaltning og jordbruk, skogbruk og fiske forventer en større andel av virksomhetene nedgang i bemanningen enn oppgang, noe som indikerer lavere bemanningsnivå framover.

LES OGSÅ: Færre vil bli sykepleier

Fakta:

  • NAVs bedriftsundersøkelse innhenter årlig forventningene bedriftene har for sysselsettingsutviklingen det kommende året og rekrutteringsutfordringer.
  • Årets bedriftsundersøkelse ble sendt ut til 1 507 virksomheter i Øst-Viken med 3 ansatte eller flere.
  •  I alt 75 % av bedriftene besvarte undersøkelsen i perioden 29. januar til 13. mars 2019. Resultatene baserer seg på besvarelsene fra 1 125 virksomheter i Øst-Viken.