Stoppet flere vogntog på E18 – tre sjåfører fikk ikke kjøre én meter videre