– Det var ikke et veldig hyggelig svar å få. De gir veldig lite åpning for at Østre linje kan gjenåpnes med Skøyen som endestasjon, sier Ronny Aukrust, leder av pendlerforeningen.

Han sendte nylig en mail til Jernbanedirektoratet angående mulighetene for å gjeninnføre Skøyen stasjon som endestasjon for togene som kommer fra Indre Østfold. Argumentasjonen som blir brukt er de tusen pendlerne som hver dag skal ta toget videre vestover fra Oslo S.

– Ta flytoget som et eksempel. Det kjører gjennom Oslotunnelen seks ganger i timen. Når vi går av på Oslo S så ser vi tilnærmet tomme flytog kjøre forbi oss. Tidligere statistikk viser også at Østre linje i snitt har dobbelt så mange passasjerer per tog enn det flytoget har, sier han.

– Hva slags følelse sitter man med som pendler når man ser tomme flytog kjøre gjennom tunnelen?

Man blir sint og frustrert av det. Vi som daglig reisende blir nedprioritert for sporadisk flyreisende, sier Aukrust.

Han peker videre på at det å måtte hoppe av på Oslo S for å bytte tog fører til ekstra reisetid og belastning for pendlerne, samt at det reduserer reisekvaliteten. Spesielt på hjemreise kan det føre til problemer for pendlerne.

– På vei hjem er det fullstappa tog gjennom Oslotunnelen. Er du ett minutt forsinket på Oslo S kan du risikere å måtte vente en time til før neste tog til Indre Østfold går, sier han.

Jernbanedirektoratet skriver i sitt svar til pendlerforeningen at etterspørselsnivå, reisemønster for ulike markedssegmenter og effektivitet i produksjonsmodeller er noen av de viktigste kriteriene de bruker i sine valg med hvilke tog som får kjøre gjennom Oslotunnelen.

Aukrust har også stilt samme spørsmålet til både Vy og Bane NOR, men ikke fått veldig positive svar fra dem heller. Nå frykter han at det bare vil forsterkes med flere avganger gjennom Oslotunnelen for de linjene som allerede har passasjerer der.

– Jo lengre tid det tar for oss å få gjenåpnet Skøyen som endestasjon, desto vanskeligere blir det for oss og faktisk få det tilbudet tilbake, sier han før han fortsetter.

– Vi gir oss ikke med dette og skal kjempe på videre. Dette er en viktig sak for flere tusen reisende som kommer fra Østre linje og skal videre vest for Oslo S. Det er viktig hvilke tog som får kjøre gjennom Oslotunnelen.