Tirsdag 25. til fredag 28. juni stenges fylkesvei 6 Vålerveien og fylkesvei 220 Sånerveien ved grensa mellom Østfold og Akershus for gjennomkjøring. Statens vegvesen melder at det er fordi en stikkrenne må byttes. Omkjøring er skiltet, men det vil være atkomst til eiendommene mens veien er stengt, opplyser de videre.

– Stikkrenna under fylkesvei 6 Vålerveien og fylkesvei 220 Sånerveien er ødelagt og må byttes. Vi må derfor stenge veien for gjennomkjøring, men det vil selvsagt være atkomst til eiendommene, sier Fredrik J. Nyland i Statens vegvesen.

 Det opplyses videre at arbeidet er planlagt gjennomført i perioden 25. til 28. juni, men dersom det tar kortere tid åpnes veien så fort arbeidet er ferdigstilt.

Skiltet omkjøring

Kommer du fra Vestby er det skiltet omkjøring fra fylkesvei 151 til fylkesvei 120. Kommer du fra Østfold og fylkesvei 120 er det skiltet omkjøring via fylkesvei 286 til fylkesvei 120 og videre inn på fylkesvei 151, opplyser Staten veivesen.