Gå til sidens hovedinnhold

Stenger fylkesvei for vedlikehold

24. og 25. juni utføres vedlikehold på Småbruveien i Mysen, da må veien stenges.

På grunn av utglidning av kulverter skal det innsnevres til ett sentrisk kjørefelt over kulvertene på Fylkesvei 1250 i Mysen.

Når autovernet over kulvertene skal monteres må arbeiderne stå i veibanen, derfor stenges veien, skriver Bergquist Maskin og Transport AS i søknaden om å få stenge veien.

Veien vil være stengt 07.00-19.00 24. og 25. juni. Omkjøring er skiltet via fylkesvei 692 Folkenborgveien, fylkesvei 129 Smedgata og riksvei 22 Trømborgveien.

Kulvert

Kulvert, større gjennomløp for bekker, gang- og sykkelveier under vei eller jernbane. En kulvert bygges av betong, stein eller stålrør (se også stikkrenne).

Begrepet blir også brukt om store rør eller støpte ganger under gate-, gulv- eller kjellernivå for fremføring av kabler, rør og andre tekniske installasjoner i tettbygde strøk. Det brukes også om veg og jernbane i lukket løp i løsmasser.

Kilde: Snl.no


Kommentarer til denne saken