Stein Erik (54) blir hyllet for å ha reddet sporten – selv vil han absolutt ikke ta æren

– Jeg har hele Trav-Norge bak meg når jeg nå vil uttrykke en stor takk til Stein Erik Lauvås (54).