Lista ble presentert like etter påske. Hensikten er å sette i gang med tiltak som skal få hjulene i gang. Pengene er kun bevilget til statlige veier. Dette vil si at fylkesveiene får null og niks ekstra denne gang.

Lokalt betyr dette at riksvei 22 eller E18 kan få penger til ekstra utbedringer. Det er vel å merke jobber som kan settes kjapt i gang, som rydding av vegetasjon, ny asfalt, utbedring av rør eller gjerder, for å ta noen eksempler. Nye utbygginger må planlegges. De kan ikke settes i gang kjapt og er dermed ikke på lista over krisetiltak.

Statens vegvesen har laget en liste med tiltak som skal betales av krisemillionene. Noen av tiltakene er svært konkrete, som:

 • Nytt radaranlegg Knutstugugrove i Lom
 • Oppgradering toalettanlegg på E6 Dovreskogen
 • Oppgradering toalettanlegg på Rv 7 Haugastøl

Men ingen slike svært så konkrete tiltake er å finne i Indre Østfold. Tvert imot finner vi tiltak som vegetasjonsrydding på E16, E18 og E6 i Oslo/Akershus/Østfold. Det er et ganske stort område.

Stine Andersen har ansvaret for å følge opp driftskontrakten for Østfold Nord og Bergquist Maskin og Transport as. Hun bekrefter at det er planer om å få hogd vegetasjon innenfor viltgkerdene, men har ingen formening om det kommer penger.

– Jeg har ikke hørt noen ting, verken om dette eller andre prosjekter, sier hun.

Det er også listet opp en stikkrenne på riksvei 22, det vil si å bytte et rør som går på tvers under veien. Heller ikke her har hun hørt om dette er i vårt område.

Avdelingsdirektør for drift og vedlikehold Cato Løkken i Statens vegvesen kan foreløpig ikke love noe som helst til Indre Østfold.

– Driftsavdelingen vår skal peke ut nærmere hvilke prosjekter som skal gjennomføres. Den avgjørelsen må komme snart, sier han.

Han tror imidlertid ikke at stikkrenna på riksvei 22 er å finne i vårt område.

Her er lista til Statens vegvesen:

 • 25 mill. ekstra til asfalt og vegmerking i Viken
 • 8 mill. ekstra til asfalt og vegmerking i Innlandet
 • Nytt radaranlegg Knutstugugrove i Lom
 • Rehabilitering av rekkverk i Viken, Oslo og Innlandet
 • Rehabilitering av støyskjermer i Oslo og Viken
 • Utbedring av skader på E16 Hønefoss-Nes
 • Utbedring av Rv 2 ved Grue kirke
 • Forsterkning av Rv 3 nord for Atna
 • Rehabilitering av støyskjermer i Innlandet
 • Rassikring E6 Gudbrandsdalen
 • Rehabilitering/etablering av driftsbommer i Oslo og omheng.
 • Flomsikring på Rv 7 i Flå
 • Utbedring av stikkrenne på Rv 22
 • Utbedring av stikkrenne på Rv 35 i Åmot
 • Forsterkning av eksisterende veg E& Selsverket
 • Forsterkning av eksisterende veg E136 Lesja
 • Oppgradering toalettanlegg på E6 Dovreskogen
 • Oppgradering toalettanlegg på Rv 7 Haugastøl
 • Vegetasjonsrydding på E16, E18 og E6 i Oslo/Akershus/Østfold
 • Rehabilitering av støyskjermer på E134 Kongsberg
 • Rehabilitering av støyskjermer på Rv 35 Åmot
 • Rehabilitering av viltgjerde på E16 Roa-Gardermoen