Nylig fordelte regjeringen 250 millioner kroner til kommunene gjennom en tilleggsbevilgning til den kommunale kompensasjonsordningen.

Reiseliv, servering og overnatting

Pengene skal særlig kompensere utsatte næringer som helt eller delvis ikke har vært dekket av de generelle kompensasjonsordningene.

– Midlene er fordelt til kommunene etter antall ansatte i næringene som var hardt rammet av tiltakene i desember og januar, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

Fordelingen er gjort etter antall ansatte i næringer som overnatting, servering, reiseliv, kunstnerisk virksomhet og sports- og fritidsaktiviteter, med unntak av idrettslag.

Røper tidsaspekt

Verken Marker eller Skiptvet kommuner er tildelt midler i denne runden, mens Indre Østfold er tildelt totalt 830.000 kroner av de 250 millionene. Dette utgjør 0,33 prosent av det samlede beløpet.

Disse midlene vil det i løpet av kort tid være mulig å søke på for lokale næringslivsaktører i kommunen.

Håvard Andresen sier at det ved tidligere anledninger har vært åpnet for at aktører med adresse også i Skiptvet kan søke midler, men at det denne gangen kun er aktører med adresse i Indre Østfold kommune som kan søke.

Søknadene vil behandles av Indre Østfold næringsutvikling, som igjen lager en stilling som behandles av kommunen. Det er til slutt kommunen som står for utbetalingen av pengene.

– Hvis vi er effektive vil det være mulig for bedrifter som søker å ha penger på konto i slutten av mars. Vi hadde en runde før jul med søknadsfrist 22. desember, hvor de som søkte og fikk midler hadde pengene på konto før årsskiftet, sier daglig leder Håvard Andresen i Indre Østfold Næringsutvikling.

– Vanskelig å finne frem

Med tildelingen av de 250 nye millionene har kommunene har med dette fått til sammen nesten 3,8 milliarder kroner fra den kommunale kompensasjonsordningen for å bistå lokalt næringsliv.

Andresen forteller at det i fjor høst ble etablering en kommunal ordning om at lokale grendehus skulle få mulighet til å søke på midlene som tidligere har vært bevilget til kommunen.

– Det har imidlertid vært vanskelig å finne frem til disse, og å få disse til å søke på midlene tidligere. Derfor håper vi at dette vil være noen av aktørene som nå benytter muligheten, sier Andresen.

Fem lokale sist

Ved kompensasjonsrunden som ble avholdt i desember forteller Andresen at ingen lokale grendehus søkte om midler, men at det ved runden med søknadsfrist 1. oktober i fjor var fem lokale grendehus på søkerlisten.

Et av grendehusene som tidligere har mottatt kompensasjonsmidler er Kirkeby Grendehus i Eidsberg.

(Saken fortsetter under bildet)

Styreleder for grendehuset, Geir Buckholm, sier til Smaalenenes Avis at midlene i all hovedsak har gått inn i den ordinære driften av grendehuset, og at det i en periode med nedstengning og restriksjoner har det vært begrenset med muligheter til utleie, samtidig som utgiftene har vært til stede.

– Det går rundt hos oss, men når inntektene uteblir kan det fort bli problematisk. Det går blant annet en del strøm på dette huset, og med de strømprisene som har vært i vinter har midlene vi fikk sist hjulpet godt.

– Mer enn solide

Buckholm sier utleievirksomheten etter at samfunnet igjen åpnet i februar begynner å ta seg opp. Likevel ser de behov for å igjen søke kompensasjonsmidler i den kommende runden.

– Rundt nyttår har spesielt strømregningene vært mer enn solide, og i tillegg ble en rekke arrangementer avlyst som følge av pandemien, sier han.