Årets ulvejakt skulle ha startet 1. januar, men ble utsatt da de tre dyrevernsorganisasjonene Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr tok saken til retten like før nyttår.

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold er fornøyd med avgjørelsen.

– Det er vi selvsagt glad for. Jeg er ikke veldig overrasket over at lagmannsretten ser dette på en annen måte enn tingretten, sier Myhrvold (Sp).

Dyrevernsorganisasjonene mente at regjeringens vedtak om å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om ulvejakt i de fire revirene, var ugyldig. 30. januar fikk de medhold i Oslo tingrett, men saken ble anket til Borgarting lagmannsrett.

Fredag ble det kjent at staten har fått medhold.

– Vi som har jobbet for å få endret naturmangfoldloven, jobbet nettopp for at man skulle legge vekt på lokalbefolkningens ve og vel, så vi er veldig glade for at lagmannsretten har gitt en grundig slutning og jakten kan starte, sier Myhrvold.

Stortingsrepresentanten håper nå regjeringen kan utvide jaktperioden.

– Det som er litt vanskelig er at jakt innenfor sonen går ut allerede den 15. februar. Min forventning er at regjeringen nå utvider jakten, og sørger for at man får mer tid til å følge opp vedtaket, og jeg mener også at nå som det er lite snø bør det gis dispensasjon for å kunne bruke hund, sier han.

Mener vedtaket var ugyldig

Saken bunner i Klima- og miljødepartementets vedtak før jul om å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

De tre dyrevernsorganisasjonene tok saken til retten fordi de mener vedtaket var ugyldig – og begjærte da en såkalt midlertidig forføyning med mål om å stanse ulvejakten fram til lagmannsretten har behandlet ankesaken i Letjenna-saken, som skal opp i retten igjen til sommeren.

Letjenna-reviret

Oslo tingrett kom i juli til at vedtaket om å felle ulvene i Letjenna-reviret var ugyldig, men dommen ble altså anket.

Uansett utfall når saken kommer opp for lagmannsretten i juni, er det grunn til å tro at den prinsipielle saken til sjuende og sist ender på Høyesteretts bord.

Jakt innenfor ulvesonen er mellom 1. januar og 15. februar. Etter dette er det paringssesong for ulven.