Starter underskriftskampanje - frykter at ny vei vil rasere etablert villaområde

Planen er å bygge 180 boenheter i en nytt boligfelt øst i Askim, og at biltrafikken til og fra de nye husene skal føres gjennom et etablert villaområde. Veiplanen møter høylydte protester.