Varsler tvangsmulkt mot pukkverk – krever svar fra Kjell Sørlie

Nå må han svare innen tre uker.