– Her må det ryddes - men det skjer ingenting

En innbygger i Spydeberg er oppgitt over at gang- og sykkelveien ved Høgda gror igjen.